Anasayfa

Anasayfa

Referanslar

Referanslarımız

KURUMSAL

Kurumsal
jetkarot karot fiyatlari firmalari

Vizyonumuz

Genç dinamik ve profesyonel kadromuz ile müşteri odaklı ve uzun süreli hizmet anlayışı içerisinde sizin çözüm ortagınız JET KAROT. Çevremize ve insanlara olan saygıdan ödün vermeden; ülkemizde kaliteli ve güvenli yapılar oluşmasında katkıda bulunmak ve işimizde lider Marka olmak için yılmadan çalışmaktır.

Misyonumuz

Çalışanlanları geliştirmek ve katılımlarını sağlamak, daima yenilik ve kalite peşinde koşmak, En kaliteli, en güvenli ve en hızlı hizmeti sunmak, İstihdam arttırıcı, gelir getirici faaliyetlere başlamaktır.

Tanıtım Filmi

UYGULAMALARIMIZ

Uygulamalarımız
beton kesme

Beton Kesme

Kapı kesimleri, perde betonu kesimleri, pencere kesimleri kolon ve kiriş kesimleri, havalandırma boşlukları, asansör boşlukları, merdiven kesimleri beton ve sert zeminlerin kesiminde çözüm ortağı olmaktadır.

beton kırma

Beton Kırma

Mimari projesi uygulanmış yapılarda beton üzerindeki değişikliklerin ve yanlış beton imalatlardan kaynaklanan sorunların çözülmesinde ve revizyon projesi uygulamalarında beton kırma sistemlerinden yararlanılır.

filiz ekme

Filiz Ekme (Kimyasal Ankraj)

Bu sistemle, kimyasal epoksi kartuş kullanarak, bina güçlendirme alanında kolon, kiriş, perde beton, bina temeli güçlendirmesi gibi inşaat, sanayi ve endüstri tesislerinde uygulamalar bulunmaktadır.

halatlı beton kesme

Halatlı Beton Kesme

Halatlı kesme uygulamaları çağın gereksinimlerini yerine getirebilen son teknoloji uygulamalarından biridir. Kesme derinliğini çok yüksek değerlere ulaştırır. Halatlı kesme uygulaması demir donatılı ve donatısız sonuç odaklı yapılamaz.

karot beton delme

Karot Beton Delme

Çeşitli amaçlarla, karot makinesi kullanılarak yapılarda delik açılması işlemine denir. Bu işlem donatılı veya donatısız, yatay veya düşey yapılarda titreşim olmadan yapılabilmektedir.

kontrollü bina yıkımı

Kontrollü Bina Yıkımı

Ülkemizde son yıllarda kentsel dönüşümlerin hızlanması, deprem riski taşıyan bölgelerde depreme dayanıksız binaların inşa edilmesi ve modern şehirleşmeye uymayan kontrolsüz(kaçak) yapılaşmanın artması neticesinde yıkım faaliyetleri ivme kazanmıştır.

Bazı Gerçekler

Bazı Gerçekler

Bazı Gerçekler

48

Çalışan

70

İlde Hizmet

23

Ağır Araç

Sık Sorulan Sorular

Sık Sorulan Sorular

Karot Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir ?

Karot alınacak betonarme alanın incelenmesi ve en uygun noktanın seçimi Donatılı betonarme duvar yada döşemede karot alınmaması ya da mecburi durumlarda minumun çapla karot delme işlemi yapılması Tesisat ve havalandırma amaçlı karot alma işlemlerinde gerekli mimimum çapta karot alınması Bina zayıflatma işlemlerinde karot alınması durumunda, binanın uygun yerlerinden belirli sayılarda karot alma işlemi gerçekleştirilmesi ve binanın kontrolsüz yıkımına izin verilmemesi.

Kator Basınç ve Dayanım Değerleri Nasıl Belirlenir ?

Karot alma işlemi çok pahalı olmasının yanı sıra, karot alınırken taşıyıcı elemanlarda oluşan boşlukların elemanın taşıma kapasitesini azaltması nedeniyle özenle gerçekleştirilmesi gereken bir mühendislik işlemidir. Karot alma işleminde esas olarak karşılanması gereken üç önemli istek yer almaktadır:

Karotlar amaca en uygun yerlerden alınmalı Deneysel hataları elverdiği ölçüde en az düzeye indirebilecek örnek (karot) sayısı alınmalı Verilen proje koşulları çerçevesinde olabildiğince ekonomik olmalı. Başka deyişle toplam maliyet (karot alma + deney masrafları + değerlendirme masrafı) en az olmalıdır.

Numune Alınacak Yerlerin Tespiti Nasıl Sağlanır ?

Karot alımı, tahribatlı bir yöntemdir ve her koşulda yapıya zarar verir. Karot numunesi, elemana ve yapıya önemli hasar vermeden ve yapıyı riske atmadan mühendislik kaidelerine uygun bir şekilde alınmalıdır. Yapının ve yapı elemanlarının taşıma gücünü etkilemeyecek yerler seçilmelidir.

İLETİŞİM

İletişim
Sürekli Destek

0(850)520-01-50

Adres :
Bina Güçlendirme
Bina Güçlendirme

Bina Güçlendirme

JETKAROT Bina Güçlendirme ilinde hizmet vermektedir.

Bina Güçlendirme

Bina Güçlendirmesi bir yapının deprem sonrasında, çevresel faktörlerin etkisi ya da  yapım aşamasında oluşan olumsuzlukların giderilmesi ve deprem anında yapının içinde yaşayanların can güvenliğini sağlaması için yapılan uygulamalardır. 
Bina Güçlendirmenin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2007 de yürürlüğe konan deprem yönetmeliğine göre yapılması gerekir.  Zemin, beton demir ve proje teker teker  incelenir. Performansı hesaplanır. Gerekli ise Bina Güçlendirme projesi çıkarılıp gerekli güçlendirme imalatı yapılır. 
Bina Güçlendirmede çok yaygın olmayan ama sağlamlılık, dayanıklılık, maliyet, işçilik ve zaman açısından karbon plaka elyaf uygulaması en uygun çözümdür. Bina Güçlendirmede karbon plaka uygulamasında yapı kimyasalları kullanılarak hasarlı kolon ve kirişlere karbon takviyesinde bulunup, montalama yapılır. Ayrıca Bina Güçlendirme uygulamasında dıştan betonarme perde giydirme yaparak sismik güçlendirme de yapılmaktadır. Bina Güçlendirmede betonarme perde giydirme uygulaması tuğla ve ahşap yapı elemanlarının yetersiz kaldığı noktalarda taşıma kapasitelerini arttırmak için kullanılır. 
Firmamız, Bina Güçlendirmek gibi hayati bir öneme sahip olan bir uygulamayı siz değerli müşterilerine uzman kadrosuyla sunmaya hazırdır. Şimdi bu konuya detaylıca bakalım;

Bina Güçlendirmeyi öncelikle 3 başlık altında toplayabiliriz;

Kiriş Güçlendirme : Hasar görmüş ve taşıma kapasitesi düşmüş kirişler değişik şekillerde güçlendirilir. Güçlendirme hasarın durumuna göre değişmektedir.
Çatlak ve pas payı artması varsa kimyasal ve epoksi vasıtasıyla donatı kopmaları ve ağır deformasyon varsa askıya alınıp çelik veya betonarme ile güçlendirilir.

Temel Güçlendirme: Mevcut Yapı temel kesiti ve dayanımı yetersiz ise temel kesiti güçlendirilir.
Zemin Güçlendirme: Yapıda zeminin taşıma gücü problemleri varsa zemin durumuna göre enjeksiyon veya temel kesitin değiştirilmesi şeklinde güçlendirme işlemleri yapılır.
 

Bina ile ilgili mevcut durumu belirlemeye ilişkin işlemlerin yapılmasını takiben, mevcut taşıyıcı sistemin çözümlemesi yapılarak seçilecek Bina Güçlendirme düzeyi belirlenmelidir.

Binanın taşıyıcı sisteminin durumu, hasarı ve varsa deprem hesabı incelenmelidir. Bu incelemede binanın köşe ve kenar kolonları ve her iki doğrultudaki yatay yük taşıyan çerçeve sayısı özel olarak gözden geçirilmelidir. Taşıyıcı sistemin depremde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ölçütlerine göre orta hasar görmüş olması veya mevcut sistemde yüklerin iletilmesinde açıkça belirlenen önemli bir eksiklik (taşıyıcı sistem elemanlarından birinin kaldırılması) Bina Güçlendirme kararının verilmesi için yeterli olabilir. Ayrıca, beton kalitesi proje değerlerinin altında olup kabul edilebilir sınırlardan da düşük ise, veya Bina Güçlendirme projesinde tasarlanandan daha fazla katlı yapılmış ise, taşıyıcı sistemin güçlendirilmesi gerekir.

Bina Güçlendirme maliyetinin binanın yeniden yapılması bedelinin önemli bir oranını (örneğin %40) geçmesi durumunda, önemli Bina Güçlendirme gerektiren ve ekonomik ömrünün önemli bir kısmını tamamlamış (1970 yılından önce yapılmış binalar) olan ve herhangi bir tarihi değeri veya prestiji olmayan binalar ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ölçütlerine göre ağır hasarlı sınıfa giren binalar için yıkım kararı verilebilir.
Bina Güçlendirme, taşıyıcı sistemde ek perde öngörülmesi, kolonların mantolanması, kirişlerin ve temelin güçlendirilmesi olarak yapılabilir. Zemin seviyesinden itibaren üç veya daha az katlı ve önem katsayısı I = 1 olan binalarda, deprem yükünün karşılandığının gösterilmesi koşuluyla, sadece kolon mantolanması ile güçlendirme yapılabilir. Dört katlı ve daha yüksek binalarda perde eklenmesi ile güçlendirme yapılması uygundur. Perde alanları hesapla belirlenebilir. Bu amaçla yapılacak bir hesapta herhangi bir azaltılma yapılamadan Deprem Yönetmeliği (1998)’nde verilen deprem yükleri göz önüne alınarak konulan perdelerin her iki doğrultuda toplam devrilme momentinin en az %70 ini taşıdığı gösterilecektir. Güçlendirilecek binada eklenen perdeler yüksek süneklikte olacaktır. Güçlendirilmiş taşıyıcı sistemde deprem yükü azaltma katsayısı süneklik düzeyi normal ve yüksek olan sistemlere ait katsayı arasında seçilecektir (bu değer 5 ila 6 arasında seçilebilir). Bu seçimde; eklenen perdenin durumu, taşıyıcı sistemin düzenlilik durumu, beton kalitesi, kolon ve kirişlerdeki etriye durumu göz önüne alınacaktır.

 

Malzeme dayanımlarının belirlenmesinde yeteri kadar karot alınmış ise, mevcut elemanların tahkikinde, karakteristik beton basınç dayanımlarından hesap dayanımlarına geçişte malzeme güvenliğine ait kat sayı (gmc ) için 1.5 yerine daha küçük bir değer (»1.25 ) alınabilir.

Yeni perdeler, mevcut çerçeveler içine, ve en az bir kolona komşu olacak şekilde yerleştirilecektir. Mevcut beton dayanımlarının yeterli görülmesi halinde mevcut kolon ile yeni perdenin bütünleşmesi dikiş donatıları ile sağlanarak, kolon donatısı perde başlık donatısına dahil edilebilir. Aksi halde perdeye komşu kolonun mantolanması gerekir.

Perde uç kuvvetlerinin katlar arası geçişi için gerekli donatı düzeni yapılacaktır. Perde gövde donatısının sürekliliği, kolonu ve kirişi geçen veya delen tek sıra, kolonlarda ve kirişlerde minimum donatı ile sağlanacaktır. Perdede her iki yüzde ve her iki doğrultuda minimum f10/200mm gövde donatısı bulunacaktır. Perde uç bölgesinde perde kritik yüksekliği boyunca en az f10/100mm ve diğer katlarda en az f10/200mm etriye yerleştirilecektir.

Bina Güçlendirmesi yapılmış yapılarda, mevcut kolon ve kiriş gibi mevcut taşıyıcı sistem elemanlarının kontrolünde, aşağıda verilen koşulların sağlanmaması durumunda kolon ve kirişlerin güçlendirilmesi gerekecektir.

 

Bina Güçlendirme perdelerinin uç donatılarının ve mantolanan kolonların ana donatılarının katlar arası sürekliliği mutlaka sağlanacaktır. Taşıyıcı sistemin mevcut elemanları ile eklenen yeni elemanlar arasında kuvvet aktarılması da temin edilecektir. Bunun için aşağıda yöntemler kullanılabilir:

a. Mevcut beton ile yeni beton ara yüzeyinde bütünleşmeyi sağlayan özel kimyasal malzeme kullanılması, 
b. Mevcut ve eklenen elemana ait donatıların birbirlerine kaynak, kanca ve başka yöntemlerle bağlanması, 
c. Betondan betona kesme kuvveti aktarımında mevcut betonda dişler açılması veya yüzey pürüzlülüğünün sağlanması, filiz donatıları yerleştirilmesi.
Kolonun iyice pürüzlendirilmesi ve mantonun dört tarafından yapılması durumunda kayma gerilmesi aktarıcı filiz çubukları konulmayabilir. Perde veya manto betonu dökülürken üstte kiriş altında 5~10cm lik boşluk bırakılarak bu kısım rötresiz harç ile doldurulacaktır.
Mevcut temellerin yetersiz olduğu durumlarda, temeller eklerle büyütülecek, temellerin mevcut ve yeni bölümleri arasında bağlantıyı sağlayacak biçimde yeterli çap ve aralıkta filiz donatıları kullanılacaktır. Ek olarak konulan betonarme perde etkilerinin uygun temellerle güvenli bir şekilde zemine iletildiği gösterilecektir. Mevcut temel ile yeni temelin bağlantısı filiz donatılarla yapılacaktır. Filiz donatıları için temelde açılacak deliğin derinliği en az 20f olacak ve bu filizler perde içine en az 60f uzatılacaktır.

Bina, Deprem Yönetmeliği (1998)’ndeki yatay kuvveti karşılayacak düzeyde güçlendirilecektir. Burada güçlendirme mevcut duvar alanlarına her bir doğrultuda söz konusu doğrultudaki yatay kesme kuvvetini karşılayacak değerde alan eklenmesi ve eklentinin mevcut duvarlarla bütünleşmesinin sağlanması olarak kabul edilecektir. 
Firmamız işinizi hızlı, gürültüsüz ve temiz bir şekilde çözüme kavuşturmada ve Bina Güçlendirme  ile ilgili tüm sormak istedikleriniz ve fiyat bilgisi için şirketimiz iletişim numaralarından ve internet sitemizden 7/24 iletişime geçebilirsiniz.

Linkler